Prawo karne i wykroczeń

Prawo karne

  • obrona w postępowaniu sądowym,
  • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania,
  • reprezentacja pokrzywdzonego przestępstwem,
  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
  • odroczenie kary ograniczenia wolności,
  • umorzenie grzywny lub rozłożenie na raty.